6/2/13

Πρόταση για Τμήμα Ναυπάκτου

Αυτή είναι η πρόταση του ΤΕΙ Μεσολογγίου προς το Δημοτικό Συμβούλιο της Ναυπάκτου σχετικά με τη στέγαση Τμήματος στη Ναύπακτο με τα δεδομένα του σχεδίου ΑΘΗΝΑ.

Εισαγωγή-Σκοπός

Σκοπός είναι να διαμορφωθεί ένα ισχυρό πλεονέκτημα ώστε να διαπραγματευτεί η παρουσία στη Ναύπακτο ενός Τμήματος του Ιδρύματος που θα προκύψει μετά την υλοποίηση του σχεδίου Αθηνά.

Γενικές κατευθύνσεις

Το σχέδιο Αθηνά δεν φαίνεται να ακολουθεί με συνέπεια κάποιες αρχές. Το γεγονός ότι σε κάθε του σχεδόν κανόνα εμφανίζονται εξαιρέσεις καθώς και η προχειρότητα που διέπει την ανακοίνωσή του (με παράδειγμα τη μεταφορά του ΤΕΣΥΔ στην Άρτα αρχικά ενώ σε άλλη διαφάνεια εμφανίζεται να παραμένει στη Ναύπακτο), είναι προφανές ότι είναι πιθανή η αλλαγή κάποιων προβλέψεών του.
Με δεδομένο ότι το Τμήμα της Ναυπάκτου διαθέτει πολλά ακαδημαϊκά πλεονεκτήματα (εξωτερική αξιολόγηση, μεταπτυχιακό, εθνική και ευρωπαϊκή ερευνητική χρηματοδότηση μέσω ανταγωνιστικών προγραμμάτων, διεθνή θερινά σχολεία, πλήθος φοιτητών και μελών Επιστημονικού Προσωπικού, πλήθος αποφοίτων, επαγγελματική/ακαδημαϊκή πορεία αποφοίτων κλπ), είναι προφανές ότι η έλλειψη επαρκών και ιδιόκτητων υποδομών έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην αιτιολόγηση της λάθους απόφασης για συγχώνευση και μεταφορά του.
Με την παραχώρηση αφενός κτιρίων άμεσα χωρίς κόστος ενοικίου για την άμεση προσωρινή στέγαση του Τμήματος και, την παραχώρηση γης επαρκούς για κατασκευή μόνιμων αξιόλογων υποδομών, ανατρέπεται η μοναδική δικαιολογία για την μεταφορά και συγχώνευση του Τμήματος.

Δεδομένα της προτεινόμενης λύσης

Αποτελέσματα σύσκεψης εργασίας του Ιδρύματος στην ΕΤΑΔ ΑΕ

Σε επίσκεψη εργασίας στελεχών του ΤΕΙ Μεσολογγίου την 30.01.2013 στην ΕΤΑΔ που έχει διαδεχτεί την ΚΕΔ, διαπιστώθηκαν τα εξής:
1) Το μνημόνιο συνεργασίας είναι σε ισχύ, αφού η ΕΤΑΔ έχει κληρονομήσει όλες τις συμβατικές υποχρεώσεις της ΚΕΔ, πλην των κατασκευαστικών της υποχρεώσεων που μεταφέρθηκαν στον ΟΣΚ.
2) Προαπαιτούμενο για την παραχώρηση των δύο κτημάτων είναι ο καθορισμός των όρων δόμησης με πράξη του οικείου Δήμου. Στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι απαραίτητος ο καθορισμός των όρων δόμησης με τοπικό ρυμοτομικό, όπως άλλωστε απαιτείται και για το κτήμα 6,5 στρεμμάτων που παραχωρεί η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στο Ίδρυμα στην περιοχή του Σκα.
3) Η παραχώρηση των κτημάτων γίνεται προς το Ίδρυμα, το οποίο έχει στη συνέχεια την υποχρέωση να εξασφαλίσει πιστώσεις σε εύλογο χρονικό διάστημα. Αν δεν εξασφαλιστούν οι πιστώσεις αυτές τότε τα κτήματα επιστρέφονται στην ΕΤΑΔ.
4) Η κατασκευή τοιχίου είναι απαραίτητη για  τον εγκιβωτισμό του χειμάρρου πριν την αξιοποίηση του ΒΚ 312. Κάτι τέτοιο δεν είναι απαραίτητο για το ΒΚ 281 (γήπεδο Σκα). Το κόστος ενός τέτοιου έργου υπολογίζεται στα 300.000€.
5) Σύμφωνα με τη νομοθεσία σε καμία περίπτωση δεν απαιτείται η καταβολή τιμήματος από το Ίδρυμα προς την ΕΤΑΔ για την χρήση ακινήτου ή οικοπέδου, αφού το Ίδρυμα εξυπηρετεί κρατική ανάγκη και ανήκει στον στενό δημόσιο τομέα.
6) Ο τρόπος που έχουν καθοριστεί τα όρια του χειμάρρου Σκα δεν επηρεάζουν τη διαδικασία καθορισμού όρων δόμησης και την μελέτη ή κατασκευή εγκαταστάσεων στο ΒΚ 312.

Σκεπτικό

Η προτεινόμενη λύση πρέπει να αντιμετωπιστεί ως ενιαία και να μην τεμαχιστεί σε σκέλη. Η καθολική ισχύ της λύσης είναι ο μόνος τρόπος να υπάρξει σοβαρό πλεονέκτημα στην προσπάθειά μας.
Χωρίζεται ως ενιαία λύση σε δύο σκέλη, ώστε αφενός να στεγαστεί άμεσα το Τμήμα σε κτίρια που δεν βαρύνονται από πάγιο μηνιαίο κόστος και, αφετέρου, να υπάρξει δυνατότητα μελλοντικής ανάπτυξης σε χώρους που εξασφαλίζουν απαράμιλλους όρους για την ανάπτυξη ενός τριτοβάθμιου εκπαιδευτηρίου.
Συνοπτικά, στο σκέλος της άμεσης στέγασης η λύση αυτή αποτελείται από τα δημοτικά κτίρια του Αντιρρίου και του κτιρίου της ΔΟΥ στο σκέλος της προσωρινής λύσης και, με τα δημόσια κτήματα του Σκα (ΒΚ 312 και ΒΚ 281) σε συνδυασμό με το οικόπεδο που παραχωρεί η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στο Ίδρυμα στην ίδια περιοχή.

Άμεση στέγαση Τμήματος

Το ΤΕΙ Μεσολογγίου έχει ήδη ζητήσει την οικονομική συμβολή του Δήμου Ναυπακτίας στο θέμα του ενοικίου των εγκαταστάσεων του ΤΕΣΥΔ. Στην περίπτωση που κάτι τέτοιο είναι ανέφικτο για γραφειοκρατικούς λόγους, το  Ίδρυμα επανέρχεται με εναλλακτική λύση που δεν έχει το στοιχείο του πάγιου κόστους για τη στέγαση Τμήματος του νέου Ιδρύματος στ Ναύπακτο.
Το Τμήμα που φιλοξενείται στη Ναύπακτο πρέπει άμεσα να στεγαστεί σε κτίρια που δεν θα έχουν απαιτήσεις ενοικίου. Για το λόγο αυτό ζητείται από το Δήμο Ναυπακτίας η παραχώρηση δημοτικών κτιρίων και, από την ΕΤΑΔ, η παραχώρηση κρατικών κτιρίων.
Με την πρότασή μας αυτή, το Ίδρυμα μπορεί να στεγάσει άμεσα ένα Τμήμα στη Ναύπακτο.

Μόνιμη στέγαση Τμήματος

Από το 2008 το ΤΕΙ Μεσολογγίου έχει ζητήσει την παραχώρηση των ΒΚ 312 (όχθος χείμαρρου Σκα) και, του ΒΚ 281 (γήπεδο Δημοτικής Ενότητας Λυγιά). Τα δύο αυτά οικόπεδα έχουν αθροιστικά έκταση 84 περίπου στρεμμάτων. Σε συνέχεια αυτής της πράξης του Ιδρύματος, το 2010 υπήρξε μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ ΚΕΔ, Δήμου και Υπουργείου Παιδείας για την κατασκευή εγκαταστάσεων στην περιοχή του Σκα. Το 2012 υπήρξε επιβεβαίωση της πρόθεσης του Υπουργείου Παιδείας για την υλοποίηση του έργου των μόνιμων εγκαταστάσεων του ΤΕΣΥΔ.

Προτεινόμενο Σχέδιο για τη στέγαση ακαδημαϊκής δραστηριότητας στη Ναύπακτο

1) Λύση για την άμεση και προσωρινή στέγαση του Τμήματος στη Ναύπακτο:
Συμπληρωματικά με την παραχώρηση του κτιρίου του Πνευματικού Κέντρου του ΔΔ Αντιρρίου εμβαδού 300 τμ  με προηγούμενη απόφαση της Δημοτικής Αρχής, παραχωρούνται επιπλέον τα εξής δημοτικά κτίρια στο ΤΕΙ Μεσολογγίου, προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες του Τμήματος που φιλοξενείται στη Ναύπακτο:

  • Το πρώην Δημαρχείο Αντιρρίου, εμβαδού 800 τμ.
  • Το πρώην δημοτικό σχολείο Αντιρρίου, εμβαδού 300 τμ.
Κατά συνέπεια το ΤΕΙ Μεσολογγίου διαθέτει πλέον κτίρια συνολικού εμβαδού περίπου 1.400 τμ στη Δημοτική Ενότητα Αντιρρίου του Δήμου Ναυπακτίας τα οποία συμπληρώνονται άμεσα με το κτίριο 800 τμ της ΔΟΥ, διαθέτοντας έτσι κτίρια συνολικού εμβαδού 2.200 τμ.

2) Λύση για την μόνιμη στέγαση του Τμήματος στη Ναύπακτο:
Σκοπός του Δήμου είναι η εξασφάλιση όρων για την μακροπρόθεσμη ανάπτυξη ακαδημαϊκής δραστηριότητας στη Ναύπακτο. Για το λόγο αυτό:
α) Ο Δήμος Ναυπακτίας προχωρά άμεσα στις ενέργειες για τον καθορισμό όρων δόμησης με τοπικό ρυμοτομικό στα οικόπεδα ΒΚ 281 και ΒΚ 312, ώστε να τα παραχωρήσει η ΕΤΑΔ ΑΕ στο Ίδρυμα.
β) Ο Δήμος Ναυπακτίας προχωρά άμεσα στις ενέργειες για τον καθορισμό όρων δόμησης με τοπικό ρυμοτομικό και του κτήματος 6,5 στρεμμάτων στην περιοχή του Σκα που παραχωρεί η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στο Ίδρυμα, ώστε το Ίδρυμα να μπορεί άμεσα να προχωρήσει σε κατασκευή νέου κτιρίου.
γ) Ο Δήμος Ναυπακτίας ενημερώνει με σχετικό έγγραφο την ΕΤΑΔ Α.Ε. (πρώην ΚΕΔ) ότι:
1) συναινεί στο αίτημα του ΤΕΙ Μεσολογγίου για την παραχώρηση του κτιρίου της ΔΟΥ, εμβαδού περίπου 800 τμ,
2) ανακαλεί τη χρήση του ΒΚ 281 ως χώρου αθλητικών δραστηριοτήτων, επιστρέφει το ακίνητο στην ΕΤΑΔ ΑΕ και συναινεί στην παραχώρησή του στο Ίδρυμα για ακαδημαϊκή χρήση και,
3) ξεκινά άμεσα να υλοποιεί το τοπικό ρυμοτομικό στα ΒΚ 312 και ΒΚ 281 και στο κτήμα που παραχωρεί η Περιφέρεια στο Ίδρυμα.