31/12/07

Η μεταπολίτευση και το μέλλον


Από πολύ καλή έρευνα της Καθημερινής, στο φύλλο της 30/12/2007: (αν σας φαίνεται μεγάλο το κείμενο πηγαίνετε απ' ευθείας στο συμπέρασμα, στο τέλος της σελίδας)
(http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_politics_100048_30/12/2007_253770)
"Στο πλαίσιο της έρευνας, οι ερωτώμενοι κλήθηκαν να αξιολογήσουν τις τέσσερις υποπεριόδους της Μεταπολίτευσης (1974 - 80, 1981 - 90, 1991 - 2000, 2001 - 07). Περισσότερο από κάθε άλλη περίοδο της μεταπολιτευτικής εποχής, η δεκαετία του '80 έχει καταγραφεί στη συνείδηση της ελληνικής κοινής γνώμης, ως η κατ' εξοχήν περίοδος των μεγάλων αλλαγών για τη χώρα. Αυτήν την πεποίθηση φαίνεται να ασπάζεται, χωρίς ιδιαίτερους ενδοιασμούς, σχεδόν ένας στους δύο ερωτώμενους (48%). Μάλιστα, σε τρεις ηλικιακές ομάδες (35 - 44, 45 - 64 και 55 - 64 ετών), που αποτελούν σήμερα τον κορμό του εκλογικού σώματος, η εν λόγω πεποίθηση συγκεντρώνει απολύτως πλειοψηφικά ποσοστά (53%, 58% και 52% αντιστοίχως)."
Και παρακάτω εξηγεί το γιατί, με αριθμούς:
"-Το πρώτο στοιχείο που αναδεικνύει η έρευνα της Public Issue, αφορά την εθνική συμφιλίωση και την ολοκλήρωση του Κράτους Δικαίου...
-Το δεύτερο στοιχείο αφορά την επαγγελία και προώθηση του Κράτους Πρόνοιας και το επίπεδο της αναδιανομής των εισοδημάτων. Στην αξιολόγηση των σημαντικότερων μεταπολιτευτικών πολιτικών και θεσμικών τομών, η δημιουργία του ΕΣΥ, του Εθνικού Συστήματος Υγείας, το 1983 κατατάσσεται 2η, με αμιγώς θετικές αξιολογικές κρίσεις 74%, στο σύνολο των 20 σημαντικότερων της περιόδου 1974 - 2007...
...η δεκαετία του '80 ... Σήμερα, η ελληνική κοινή γνώμη, δείχνει «καθηλωμένη», να τη «νοσταλγεί». Στη συνείδησή της, η δεκαετία του '80, θεωρείται η δεκαετία κατά την οποία: α) Οι πολίτες διέθεταν καλύτερο βιοτικό επίπεδο (40%), β) η οικονομία της χώρας ήταν σε καλύτερη κατάσταση (35%), αλλά και γ) η Δημοκρατία λειτούργησε καλύτερα (36%). Αντιθέτως, σε σύγκριση με τις υπόλοιπες τρεις περιόδους της μεταπολίτευσης, η δεκαετία που διανύουμε (2000 - 2007), μπορεί να πιστώνεται: α) τα σημαντικότερα έργα υποδομής (47%), και β) την (πολιτική) ενίσχυση της διεθνούς σχέσης της χώρας (32%), δεν θεωρείται, εν τούτοις, τόσο σημαντική για τον μετασχηματισμό της χώρας. Μόλις 16% την θεωρεί πιο σημαντική δεκαετία αλλαγών."


 • Πρώτο στοιχείο: αναφέρεται σε χρονική περίοδο που κυριάρχησε το ΠΑΣΟΚ.
 • Δεύτερο στοιχείο: Η κοινωνία θεωρεί πολύ πιο σημαντική την έννοια του κράτους δικαίου που εξασφαλίζει ισονομία, δημοκρατία, πρόνοια και ισχυρή οικονομία με υψηλό βιοτικό επίπεδο.

Τι θέλει η κοινωνία λοιπόν; Ούτε ισχυρή οικονομία μόνο, ούτε έργα μόνο... Θέλει να μπορεί να δουλεύει και να πληρώνεται σε ασφαλές περιβάλλον, να λειτουργεί η δημοκρατία, να νιώθει ότι έχει ισχυρό σύστημα υγείας ανεξάρτητα οπό το εισόδημά του, να νιώθει ότι υπάρχει αναδιανομή του εισοδήματος υπέρ της κοινωνίας, ότι κυρίαρχη επιλογή στην οικονιμή πολιτική είναι η κοινωνία.

Πάμε στη συνέχεια της έρευνας, να δούμε τα αρνητικά της μεταπολίτευσης:

"Επιπλέον, η στρατηγική επιλογή της διακυβέρνησης Σημίτη, για την ένταξη της Ελλάδας στην ΟΝΕ και την υιοθέτηση του ευρώ (2001) συγκεντρώνει σήμερα ποσοστό αμιγώς θετικών αξιολογήσεων μόνον 32%. Σε αντίθεση με την Ένταξη στην ΕΟΚ (1981), που αξιολογείται απολύτως θετικά από το 65%, καθώς και η είσοδος της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που αξιολογείται στην κορυφή όλων των μεταπολιτευτικών αλλαγών, με ποσοστό 82%. Ακόμη, είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι, με αθροιστικό ποσοστό 42% αρνητικών αξιολογήσεων, η ένταξη στην ΟΝΕ, θεωρείται σήμερα από την ελληνική κοινωνία η 3η σε σειρά κατάταξης πιο αρνητική θεσμική αλλαγή ολόκληρης της μεταπολιτευτικής περιόδου, μετά την παραπομπή του Α. Παπανδρέου στο Ειδικό Δικαστήριο (56%) και τη συγκυβέρνηση Ν.Δ. - ΣΥΝ (49%), το 1989".

 • Τρίτο στοιχείο: η ένταξη στην ΕΟΚ έγινε σε μια περίοδο που η κοινωνία έβλεπε πολύ θετικά. Γι' αυτό και η ρητορική κατά της ΕΟΚ δεν έπιασε. Αν λοιπόν θες να κάνεις τομές, πρέπει να εξασφαλίσεις ότι υπάρχει κοινωνική ηρεμία. Σε μια τέτοια περίοδο ηρεμίας, η κοινωνία εμπιστεύεται την ηγεσία της και θεωρεί ότι οι τομές θα αποβούν υπέρ της. Σε περιόδους όπως η σημερινή όπου δεν υπάρχει εμπιστοσύνη στην πολιτική ηγεσία, δεν υπάρχει περιθώριο για τομές, μόνο για λαϊκισμούς. Γι' αυτό η ΝΔ σήμερα δεν κάνει τίποτα, γι' αυτό το ΚΚΕ και ο ΣΥΝ κερδίζουν απλά αφορίζοντας τα πάντα.
 • Τέταρτο στοιχείο: το ΠΑΣΟΚ έως το 2004 έκανε σημαία του την ΟΝΕ, ένα γεγονός που αξιολογήθηκε (δίκαια ή άδικα) ως απόλυτα αρνητικό, λόγω ενδεχομένως της πτώσης του βιοτικού επιπέδου, της εργασιακής ανασφάλειας και του κοινωνικού ελλείμματος που επέδειξε το ΠΑΣΟΚ.

Συμπέρασμα:
1) Το ΠΑΣΟΚ δεν έχασε επομένως από την "διαφθορά". Έχασε γιατί η κοινωνία θεώρησε ότι αυτό έπαψε να κάνει θεσμικές τομές προς όφελος της κοινωνίας με κυρίαρχο στοιχείο την αναδιανομή του εισοδήματος.

2) Το ΠΑΣΟΚ επίσης δεν μπορεί να ανέβει από τα σκάνδαλα. Θα ανέβει όταν προτείνει τομές που θα ενισχύσουν το αίσθημα ασφάλειας και κοινωνικής δικαιοσύνης, δηλαδή τομές που σχετίζονται με την αναδιανομή του εισοδήματος.

3) Η άνοδος του ΚΚΕ και του ΣΥΝ οφείλεται κυρίως στην αντίθεσή του σε τομές (πχ ΟΝΕ) γιατί αυτές γίνονται την ώρα που η κοινωνία νιώθει ανασφαλής.

29/12/07

Αριστερή πρωτοπορία

«Είναι καιρός να σκεφτεί ο ΣΥΝ πιο ανοιχτές διαδικασίες έτσι ώστε μέλη και φίλοι του κόμματος -με ασφαλιστικές δικλίδες, όμως, για να μην έχουμε αλλοίωση του εκλογικού αποτελέσματος- να μπορούν να συνδιαμορφώνουν όχι μόνον επιλογές που αφορούν στην εκλογή οργάνων, αλλά και επιλογές που αφορούν στα πολιτικά ζητήματα. Είναι καιρός να σκεφτεί και ο ΣΥΝ -αλλά δεν το εισηγούμαι για το παρόν Συνέδριο- πιο ανοιχτές διαδικασίες, είναι αναγκαίος ο επανακαθορισμός της λειτουργίας των οργανώσεων βάσης, για να είναι παρών ο διάλογος στο εσωτερικό του κόμματος και να μην έχουμε μόνο διαμόρφωση πολιτικής από τα επάνω.», δηλώνει σε συνέντευξη στον ΕΤ ο υποψήφιος για την προεδρία του ΣΥΝ, Φώτης Κουβέλης. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ θεωρεί ότι θα ήταν αρνητικό να εξελιχθεί η προεδρική εκλογή σε αναμέτρηση των τάσεων, ενώ τονίζει με νόημα ότι «σε καμία εκλογή προέδρου ως σήμερα δεν είχαμε αιφνιδιασμούς και δαχτυλίδια».
(http://www.e-tipos.com/newsitem?id=20413)

Τι γίνεται στην Κουμουνδούρου; Η πρωτοπορεία δεν ξεκινά μόνο από τη δική σας Αριστερά;

Να το προσέξετε αυτό, μπορεί να σας μείνει κουσούρι...

Όλοι ίδιοι είναι σε αυτή τη χώρα

Τι διαφορά έχει το ΠΑΣΟΚ από τη ΝΔ; Καμία, έτσι δε λένε όλοι, το τιμημένο ΚΚΕ, ο προοδευτικός ΣΥΡΙΖΑ, ο Ρουσόπουλος, μέχρι και ο γελωτοποιός Λαζόπουλος;

Ε, ίδιοι είναι όλοι. Το λένε και οι εικόνες:

Ποτέ την Κυριακή η Μελίνα...
φυλακές ανηλίκων ο Γιώργος Μυλωνάς (ο κολλητός που έψαχνε δουλειά για την γκόμενα του Ζαχόπουλου ντε, αυτόν που ο Καραμανλής είχε στο ευρωψηφοδέλτιο, μαζί με τον Τουρνά...)!Όραμα της Μελίνας το μουσείο της Ακρόπολης (που υλοποίησε ο Βαγγέλης Βενιζέλος), η ενοποίηση αρχαιολογικών χώρων (που υλοποίησε ο Λαλιώτης και η Βάσω Παπανδρέου)...
μηνυτήριες αναφορές ο ανεκδιήγητος Τατούλης, ώστε να καθυστερήσει η υλοποίηση του μουσείου και να μην είναι έτοιμο για την Ολυμπιάδα του 2004!

"2004. Ύστερα από μηνυτήρια αναφορά του βουλευτή της Ν.Δ. Πέτρου Τατούλη η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών ασκεί ποινική δίωξη εναντίον του Δ.Σ. του ΟΑΝΜΑ, μελών του ΚΑΣ, ακόμη και εναντίον της Κριτικής Επιτροπής που είχε επιλέξει τη συγκεκριμένη μελέτη.
Μετά τις εκλογές όμως το σκηνικό αλλάζει. Οι μηνυτές γίνονται σύμμαχοι και όλοι πλέον μάχονται για τον κοινό αγώνα.
2007. Το Νέο Μουσείο της Ακρόπολης είναι γεγονός! " (http://www.topontiki.gr/Pontiki/index.php?option=com_content&task=view&id=2329&Itemid=48)Για να μην αναφέρω τον Βουλγαράκη που δεν ήξερε τον Κρόνιο λόφο στην Ολυμπία και έλεγε ότι κάηκαν κάποια δέντρα στον πέριξ χώρο, τον τρομερό Λιάπη κλπ κλπ...
Ο υπουργός Πολιτισμού, που μετέβη στην Αρχαία Ολυμπία, δήλωσε ότι το νέο Μουσείο, ο αρχαιολογικός χώρος, η Ολυμπιακή Ακαδημία και το Στάδιο «είναι ανέπαφα». Όπως είπε, «κάηκαν κάποια δέντρα πέριξ του αρχαιολογικού χώρου». Αργότερα το βράδυ, ωστόσο, ο κ. Βουλγαράκης επανήλθε παραδεχόμενος ότι είναι μεγάλη η καταστροφή. Οι κάτοικοι αποδοκίμασαν τον υπουργό κατά την αναχώρησή του. (http://www.in.gr/news/article.asp?lngEntityID=826727)

Όντως, η θητεία του Καραμανλή στο πολιτισμού είναι ίδια με της Μελίνας, του Μικρούτσικου, του Βενιζέλου... Εντελώς ίδια!

26/12/07

Έχω κολλήσει με την απόρριψη του ενδοτικού Σχεδίου Ανάν!

Λέγαμε κάποιοι τότε που ο Καραμανλής έκλεινε το μάτι στον Τάσσο για την απόρριψη του "ενδοτικού" σχεδίου, ότι αυτό θα οδηγήσει στην de facto αναγνώριση των κατεχόμενων ως ανεξάρτητη κρατική οντότητα.

Ενδοτικός ο Παπανδρέου, άλλοι είπαν για την πολιτική του ζεϊμπέκικου και άλλα τέτοια πατριωτικά. Για να δούμε τι λέει η σημερινή επικαιρότητα:

Απορρίπτει η Λευκωσία τα σενάρια για εναρμόνιση των Κατεχόμενων με το κοινοτικό κεκτημένο.
"Ανοησίες" χαρακτήρισε η υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου τις δηλώσεις του πρωθυπουργού του κατοχικού καθεστώτος για έναρξη διαπραγματεύσεων μεταξύ της Ε.Ε. και των Κατεχομένων.
"Δυστυχώς και κάποιοι εκπρόσωποι της Κομισιόν χρησιμοποιούν φρασεολογία που δεν συνάδει με τον Χρηματοδοτικό Κανονισμό", τόνισε η κ. Μαρκουλλή, ενώ η Λευκωσία έχει ήδη ζητήσει διευκρινίσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
(http://news.antenna.gr/articleDetail/0,3091,172154,00.html)

Αν αυτό δεν είναι de facto αναγνώριση, τότε τι είναι; Αλλά ακούτε κανέναν να αναλύει τον καταιγισμό παρόμοιων ειδήσεων;

Μπορώ πια περήφανος να δηλώσω: είμαι ενδοτικός, υποστήριξα το Σχέδιο Ανάν!

24/12/07

Κι΄ όμως, στη Ναύπακτο ξεχνάνε...

Από το site της Κίνησης Πολιτών Ναυπάκτου η φωτό, με ημερομηνία 11/1/2007 και τίτλο "Δεν ξεχνάμε να στολίζουμε".

Σχετίζεται με το happening της παράταξης που κατέληξε στον χριστουγεννιάτικο στολισμό του μοναδικού υποσταθμού της ΔΕΗ που δεν υπογειοποιήθηκε στα πλαίσια του έργου της ανάπλασης των δρόμων και της διαπλάτυνσης των πεζοδρομίων στο κέντρο της Ναυπάκτου.

http://www.giathnafpakto.gr/full_news.php?newsid=10

Για το 2008, τα στολίδια μάλλον ξεχάστηκαν στα πατάρια της Κίνησης Πολιτών. Λέτε να δούμε πάλι τα στολίδια της διεκδίκησης το εκλογικό 2010;

18/12/07

Ο Εθνικός γελωτοποιός Λαζόπουλος έδειξε τον εκλεκτό του για πρόεδρο του ΣΥΝ!


Ναι! Πήρε θέση! Δεν είναι πια όλοι οι Συνασπισμαίοι ίδιοι, όχι...


Μερικοί είναι πιο ωραίοι! Ψήφισε Τσίπρα ο Λαζόπουλος. Γιατί όμως; Πως και ο πρώην ΠΑΣΟΚος Λαζόπουλος, προστατευόμενος της Μελινάρας ακολουθεί τον κομμουνιστογενή πλην όμως ελπιδοφόρο Τσίπρα;


Είμαι καχύποπτος βλέπετε, δεν μου πάνε τα αυθόρμητα. Και κοιτάξτε τι βρήκα:


"Όπως παραδέχεται και το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας: δικαίως συγκινεί μεγάλη μερίδα τηλεθεατών και έχουμε αρχίσει και εμείς που αποστρεφόμαστε την τηλεόραση, να ψάχνουμε να βρούμε τις Τρίτες το βράδυ τηλεοπτικούς δέκτες, για να δούμε την εκπομπή του".
http://lakis-lazopoulos-for.pblogs.gr/al-tsantiri-nioyzspazei-ta-mhhanakia-ths-thletheashs.html

Είδατε τον Κουβέλη να εκθείαζει τον γελωτοποιό; Έχασε: ο Λαζόπουλος του είπε στεγνά να πάρει τη δική του ανανέωση και να την πάει "αλλού"...


10/12/07

Βρείτε τις διαφορές...


Ομορφόπαιδα αμφότερα, νέοι, δημοφιλείς, λάιτ ο λόγος και των δύο, αλλά όχι σε σημείο που να μπορείς να τους κατηγορήσεις για ελαφρύτητα ή χυδαιότητα.

Τουλάχιστον ο Χατζηγιάννης δεν ζητάει δαχτυλίδι, λέει μόνο κανένα τραγουδάκι.

9/12/07

Η αντιπολίτευση της λήθης στην Ναύπακτο

Πόσο εύκολα κάποιοι που ασχολούνται με τα κοινά λουφάζουν...

Το 2006 επί δημαρχίας Νταουσάνη ξεκινούσε στη Ναύπακτο το έργο της πεζοδρόμησης της παραλίας Γριμπόβου. Η μελέτη προέβλεπε να γίνουν ξύλινες πλατφόρμες για τα τραπεζοκαθίσματα, κυβόλιθος σε πλάτος 6 μέτρων για τα οχήματα και πλακόστρωτος πεζόδρομος πλάτους 4 μέτρων για τους πεζούς. Σήμερα υπάρχει χώρος μόνο για τραπεζοκαθίσματα και αυτοκίνητα.

Με το που μαθεύτηκε:
 • Αρχιτέκτονας μηχανικός από το εξωτερικό (που φυσικά μετά τάχθηκε στο πλάι υποψηφίου δημάρχου που τελικά δεν κατέβηκε) έγραφε στην τοπικό τύπο ότι η λύση των τριών υλικών (κυβόλιθος, ξύλο, πλάκες) είναι λάθος, μιας και η νέα τάση είναι η δημιουργία ενιαίων χώρων με ένα υλικό (και πως θα γίνει ο διαχωρισμός των τριών χρήσεων μεγάλε αρχιτέκτονα;).
 • Εστιάτορες της περιοχής ούρλιαζαν ότι θα χάσουν την σεζόν λόγω των έργων (η αποθέωση της αδράνειας-τίποτα να μην αλλάξει ποτέ!), ότι θα καταστραφούν οικονομικά επειδή οι πελάτες τους δεν θα μπορούν να παρκάρουν (δεν βλέπουν τι έγινε με την Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων Αθήνας) κλπ κλπ. Ο ένας εστιάτορας ήταν υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος.
 • Αντιπολιτευόμενος δημοτικός σύμβουλος έλεγε ότι η επιλογή του ξύλου είναι λάθος λόγω ευαισθησίας στο αλατόνερο. Καλά, δεν ήξερε, δεν ρώτησε. Δεν είδε ότι σε καινούργιο πολυτελές ξενοδοχείο της πόλης επιλέχθηκε ξύλο για την εξωτερική διαμόρφωση;
 • Νεοσύστατη δημοτική παράταξη ορμώμενη από τα αριστερά, φώναζε ότι πρέπει να κλείσει όλος ο δρόμος για τα οχήματα, επομένως το έργο δεν έχει αξία. Προσπαθούσε δηλαδή αφενός να απαξιώσει το έργο και αφετέρου να αυξήσει η διαμάχη της δημοτικής αρχής με τους μαγαζάτορες. Συνδικαλιστικά κόλπα δηλαδή.

Τελικά το έργο άρχισε και υλοποιείται από τον επόμενο δήμαρχο, στα τέλη του 2007. ΤΟ απίστευτο είναι ότι όλοι οι παραπάνω δεν είπανε τίποτα. Τα ξέχασαν όλα αυτά τα αρνητικά. Δεν ακούστηκε ούτε ψίθυρος Επομένως, δεν τους ένοιαζε το έργο, οι εκλογές τους νοιάζανε.

Απλά και κοφτά: Στην πόλη αυτή αντιπολιτευόμαστε την πόλη, όχι την δημοτική αρχή. Είναι να ντρέπεσαι λίγο, δεν είναι;

8/12/07

Η απάτη της ανακύκλωσης

Πόσο χαίρεσαι όταν πας τον παλιό σου υπολογιστή, το κινητό σου ή το στερεοφωνικό σου για ανακύκλωση, ε;

Νιώθεις οικολόγος, ότι αγαπάς το περιβάλλον, ότι βάζεις το δικό σου λιθαράκι για τη σωτηρία του πλανήτη. Νιώθεις όμορφα. Νιώθεις διαφορετικός. Νιώθεις ανώτερος.

Γυρνώντας σκέφτεσαι: "δεν είναι και τίποτα το σπουδαίο, μισή ωρίτσα έκανα και κοίτα πόσο βοήθησα τον πλανήτη... Μπράβο μου, δεν είμαι σαν αυτούς τους κάφρους που πετάνε την παλιά τους τηλεόραση στον κάδο... Τι ζώα, ευτυχώς δεν τους μοιάζω"!
Και πας για καφέ, το λες στους φίλους σου, τους εξηγείς το σηματάκι της ανακύκλωσης που έχει το πακέτο των τσιγάρων σου και άλλα ωραία.

Κοίτα όμως τι γίνεται στον πραγματικό κόσμο. Δες...

(από το BBC η φωτό: http://news.bbc.co.uk/hi/english/static/in_depth/world/2002/disposable_planet/waste/chinese_workshop/)

Στον σωρό αυτό που βλέπεις είναι και ο δικός σου υπολογιστής. Και το κοριτσάκι που βλέπεις ξεχωρίζει τα τοξικά του μέρη με γυμνά χεράκια. Και ο μπαμπάς του αναπνέει τις αναθυμιάσεις που βγαίνουν από τα καυτά καζάνια που ρίχνει τα τσιπάκια για να λιώσουν τα πλαστικά και να μείνουν μόνο τα μεταλλικά μέρη από ευγενή μέταλλα. Και αυτό που μένει πάει στο νερό τους, τη γη τους, παντού. Το τρώνε, το πίνουν, το αναπνέουν. Ναι, τα τοξικά του δικού σου σκουπιδιού.

Τώρα που ξέρεις, πως νιώθεις;

Η λύση θα ήταν να ακολουθηθεί το μοντέλο που υπάρχει για τα αυτοκίνητα όπου κάθε μέρος είναι έτοιμο για ανακύκλωση από τη στιγμή που το όχημα εγκαταλείπει την γραμμή παραγωγής. Αλλά αυτό απαιτεί κόστος, για τον πελάτη και τη βιομηχανία. Οπότε προς τι ο κόπος να εφαρμοστεί και στα ηλεκτρονικά, αφού έτσι και αλλιώς όλοι είναι χαρούμενοι που ανακυκλώνουν, χωρίς να τους ενδιαφέρει το πως και το που γίνεται η ανακύκλωση...

Όπως έλεγε και η γιαγιά μου: "χίλιες ξυλιές σε ξένο κώλο δεν πονάνε".

6/12/07

Βγάζει πολύ γέλιο η δεξιά με τους ακροτηριασμούς της


"Ευνουχισμό των παιδεραστών πρότεινε ο βουλευτής Πλεύρης
Τον ευνουχισμό των παιδεραστών πρότεινε ούτε λίγο ούτε πολύ χθες στη Βουλή ο βουλευτής του ΛΑΟΣ Αθ. Πλεύρης..."
(
http://www.enet.gr/online/online_text/c=112,id=76416856)

Το ωραίο είναι ότι η Νέα Δημοκρατία χάνει ψήφους, μιας και υπάρχουν κάποιοι δεξιοί που τους αρέσουν αυτά τα κόλπα.

Και τι να κάνει τώρα η Νέα Δημοκρατία:
 • Να καταδικάσει τους μουσουλμανικούς ευνουχισμούς; Χάνει κάτι δεξιούς που τους χρειάζεται...

 • Να επικροτήσει; Πάει το προφίλ του δεξιού Καραμανλή με Σημιτικό μανδύα μεσαίου χώρου...

 • Να μην πει τίποτα; Αφήνει γήπεδο προς τα αριστερά για τον μεσαίο χώρο...

Ας πει κάτι για τον Αη Στράτη τότε, καλό και αυτό για το μεσαίο προφίλ!

Τι παθαίνεις άμα είσαι δεξιός και θες να βγεις στο κέντρο, ε; Σε αποκαλύπτουν αυτοί που δεν μασάνε να πουν ότι είναι δεξιοί!

Κάθε θαύμα μέρες τρεις που λένε... Τόσο κρατάει η κεντρώα ΝΔ;)

4/12/07

Ο ΟΗΕ παίρνει τη θέση που του επέβαλλε το δημοψήφισμα για το Σχέδιο Ανάν


Από την Ελεθεροτυπία: "Υιοθετεί τα περί «απομόνωσης Τουρκοκυπρίων» ο Μπαν Κι Μουν
ΗΝΩΜΕΝΑ ΕΘΝΗ, Του ΘΑΝΑΣΗ ΤΣΙΤΣΑ. Την «άρση της απομόνωσης των Τουρκοκυπρίων» υποστηρίζει ανοιχτά και για πρώτη φορά ο γ.γ. του ΟΗΕ Μπαν Κι Μουν στην έκθεσή του με αφορμή την εξάμηνη ανανέωση της θητείας της ΟΥΝΦΙΚΥΠ.
...Ανησυχία στη Λευκωσία. Στο μεταξύ, όπως μεταδίδει ο ΦΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ από τη ΛΕΥΚΩΣΙΑ, στους κόλπους της κυπριακής κυβέρνησης είχε εκδηλωθεί, τις τελευταίες μέρες, ανησυχία από προσπάθειες ορισμένων χωρών να αναβαθμίσουν το ψευδοκράτος, χρησιμοποιώντας για τον σκοπό αυτό το θέμα της λεγόμενης απομόνωσης."

Το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος έχει επιβάλλει τις εξελείξεις: Από τη μια εμείς θα "ανησυχούμε" χωρίς να έχουμε περιθώρια δράσης πια και, από την άλλη, η διεθνής κοινότητα αναγκάζεται να αναγνωρίσει, θέλει δε θέλει, την κατεχόμενη Κύπρο ως ξεχωριστή οντότητα.

Είπαμε, το status quo αγνοεί τα ποντίκια που βρυχόνται μέσα στην αυταρέσκειά τους...
Κρίμα! Όχι για τα ποντικάκια, αυτά θα συνεχίσουν να κοροϊδεύουν και να εκμεταλεύονται το αίσθημα πατρωτισμού των Ελλήνων.
Για την Κύπρο κα εμάς κρίμα...

Κόβεται ένα γέρικο δέντρο και ξεβρακώνεται ένας μωροφιλόδοξος άνθρωπος

Μια ιστορία από την όμορφή μας πόλη:

Ήταν ένα πεύκο, στη μέση της πόλης. Μεγάλο, γέρικο, είχε πάρει να γέρνει κιόλας. Αλλά φιλοξενούσε πολλά περιστέρια. Έκανε και ίσκιο. Βάζαμε και καμιά αφίσα αν συνέβαινε κάτι άξιο αναγγελίας. Τέλος πάντων, είχε τα καλά του.

Οι γείτονές του, που το βρήκαν εκεί, γκρίνιαζαν. Ήταν κακός γείτονας το πεύκο και τους λέρωνε τις αυλές με πευκοβελόνες. Ανάγωγο το πεύκο... Άσε τα περιστέρια που κουτσούλαγαν. Ανάγωγα και αυτά.

Πριν τέσσερα χρόνια οι γείτονες ζήτησαν να κοπεί το πεύκο. Πάει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, και γίνεται χαμός... 200 άτομα, ενεργοί, δραστήριοι, πήραν το λόγο: είπαν για την αξία του αστικού πράσινου, για ρουσφέτι που ήθελε να κάνει ο τότε Δήμαρχος, για τις αναμνήσεις τους από το πεύκο κλπ κλπ κλπ... Νίκησαν: το πεύκο σώθηκε. Όλε!

Κοίτα λέω να δεις τι κόσμο έχει η πόλη μας. Ευαίσθητοι, αλλά και δυναμικοί, τα βάλανε με τον κακό Δήμαρχο και νίκησαν όλες τις σκοτεινές δενδροκτόνες δυνάμεις. Με εντυπωσίασαν.

Έλα όμως που πριν λίγες μέρες, και ενώ έχει αλλάξει ο Δήμαρχος, το θέμα επανέρχεται. Αυτή τη φορά, δεν ήταν κανένας εκεί από τους 200 ενεργούς πολίτες. Το αστικό πράσινο για αυτούς δεν έχει πια αξία, ο νέος Δήμαρχος δεν κάνει ρουσφέτια, οι αναμνήσεις τους ξεθώριασαν τόσο που το πεύκο έφυγε από αυτές. Το πεύκο κόπηκε, αλλά αυτό τελικά είναι το λιγότερο.

Θυμήθηκα τότε ότι στις αντιδράσεις πρωτοστατούσαν κάποιοι που θέλανε να είναι υποψήφιοι Δήμαρχοι με το κόμμα του τότε Δημάρχου, αλλά δεν τους έκατσε.

Κοίτα λέω να δεις τι κόσμο έχει η πόλη μας. Αναίσθητοι, καιροσκόποι, υποκριτές και μικροαπατεώνες, που προκειμένου να τα βάλουν με τον Δήμαρχο με τον οποίο είχαν προσωπικά κάνανε μικροαντιπολίτευση με αφορμή το πεύκο. Δεν τους ένοιαξε το πεύκο, αλλά η σχέση τους με τον Δήμαρχο. Για τέσσερα χρόνια όμως με ξεγέλασαν, μέχρι να αποκαλυφθούν.

Το χειρότερο είναι ότι αυτοί οι άθλιοι τύποι, που έχουν φωνή μόνο για να προωθούν τα δικά τους μικρούλια και ταπεινά συμφέροντα, μαθαίνουν και τους άλλους ότι τα δέντρα αξίζουν μόνο αν σε βοηθάνε στις μικροπολιτικές σου σκοπιμότητες.

Χάθηκε ρε πεύκο να πλακώσεις κανέναν από κάτω όταν μπορούσες, να είναι αυτοί ανάμνηση αυτά τα μειράκια και εσύ να είσαι στη θέση σου, να κολλάμε εμείς αφίσες και να κάθονται τα περιστέρια;

17/11/07

Απόρριψη σχεδίου Ανάν: μέχρι και ο Τάσσος αναγνωρίζει τις συνέπειες!

Αντιγράφω από την Ελευθεροτυπία:
"Η Λευκωσία ανησυχεί για αναγνώριση κατεχομένων από ισλαμικές χώρες
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Του ΦΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ

... Με αφορμή την επέτειο η ΥΠΕΞ Ερατώ Μαρκουλλή δήλωσε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία είναι θωρακισμένη πολιτικά και νομικά από τα διάφορα ψηφίσματα των Ην. Εθνών του Συμβουλίου Ασφαλείας, καθώς και από τη Συνθήκη Ενταξης στην Ε.Ε. Πρόσθεσε ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση άμεσης αναγνώρισης του ψευδοκράτους. Τόνισε, όμως, ότι δεν εκλείπει ο κίνδυνος έμμεσης αναγνώρισης με δημιουργία γραφείων κυρίως σε ισλαμικές χώρες...

Την τουρκική κυβέρνηση στις εκδηλώσεις στο ψευδοκράτος εκπροσώπησε ο αναπληρωτής πρωθυπουργός Τζεμίλ Τσίτσεκ. Πληροφορίες από τα κατεχόμενα αναφέρουν ότι στις εκδηλώσεις πήραν μέρος «αντιπρόσωποι» από 20 χώρες, μεταξύ των οποίων και αξιωματούχοι από Πακιστάν και Σκόπια."
(http://www.enet.gr/online/online_text/c=110,id=84197080)

Βάλτε δίπλα σε Αγγλία, Συρία, Ευρωπαϊκή Ένωση Σκόπια και Πακιστάν... Αρχεί νομίζετε η αναγνώριση και από τις ΗΠΑ, όπως κάνανε και με τα Σκόπια;

Θυμίζω ότι αν μια χώρα αναγνωριστεί από 140 χώρες, αυτόματα αναγνωρίζεται και από τον ΟΗΕ.

Να λοιπόν που οδηγεί η απόρριψη του σχεδίου Ανάν. Ποιοςε είχε δίκιο τελικά;

14/11/07

carpe diem


Ένα μου άρεσε με τον Βενιζέλο όσο προσπαθούσε να γίνει ηγέτης του όλου ΠΑΣΟΚ:

Η ικανότητά του να αρπάζει την ευκαιρία μόλις την έβλεπε μπροστά του!

13/11/07

Ίδρυση λατομείου δίπλα σε οικισμό το 2007, γίνεται;

Γίνεται!

Που; Στη Ναύπακτο...
Σύντομο ιστορικό: το 1984 η τότε Νομαρχία Αιτωλοακαρνανίας καθορίζει λατομική ζώνη στη θέση "Λούζες" της τότε κοινότητας Βομβοκούς. Τότε, χωριά σαν την Βομβοκού ήταν νεκρά. Η μετανάστευση σε συνδυασμό με τη γήρανση του πληθυσμού είχε ερημώσει τα χωριά αυτά.
Παρέκβαση: Οι της ηλικίας μου θυμούνται ως παιδιά την τότε επαρχία της Ελλάδας. Πως ήταν τα σπίτια μας, οι δρόμοι, που μένανε οι γιαγιάδες μας, τι φόραγε ο κόσμος, τι δουλειές έκανε, πόσοι ήταν μετανάστες κλπ κλπ).

Το 2007, μετά από 23 χρόνια, το λατομείο ετοιμάζεται να λειτουργήσει. Η Βομβοκού σήμερα γνωρίζει οικιστική ανάπτυξη λόγω του κορεσμού του αστικού κέντρου της Ναυπάκτου, έχει προϋποθέσεις ανάπτυξης εναλλακτικών μορφών τουρισμού κλπ κλπ.
Παρέκβαση: Τώρα πια, όπως και η υπόλοιπη Ελλάδα, η Βομβοκού έχει αλλάξει. Η θέση του λατομείου έχει απεριόριστη θέα, κόσμος αγοράζει οικόπεδα στον οικισμό της Βομβοκούς και χτίζει σύγχρονες μονοκατοικίες, ετοιμάζεται να λειτουργήσει λαογραφικό μουσείο, έχει αναπτυχθεί η κτηνοτροφία, υπάρχει καταφύγιο άγριας ζωής στη θέση του λατομείου κλπ κλπ.

Προφανώς, οι κάτοικοι αντιδρούν. Γιατί στη θέση "Λούζες" υπάρχουν υπόγεια νερά, γιατί η θέση του λατομείου είναι πολύ κοντά στον οικισμό και επομένως υποβαθμίζει την οικιστική αξία των άκτιστων οικοπέδων, γιατί έχει συσταθεί και υπάρχει δίπλα στη θέση του λατομείου καταφύγιο άγριας ζωής, γιατί πλέον γνωρίζουν τις συνέπειες από τη συνύπαρξη λατομείων και οικισμών παίρνοντας παράδειγμα από το Μαρκόπουλο, την Πάτρα και πολλά νησιά του Αιγαίου. Αντιδρούν γιατί ξέρουν τις συνέπειες των φουρνέλων που τραντάζουν τα θεμέλια των σπιτιών τους, τις συνέπειες των αιωρουμένων σωματιδίων που θα αναπνέουν, τις συνέπειες που έχουν τα φουρνέλα στα υπόγεια ύδατα και τις πηγές. Αντιδρούν γιατί ξέρουν ότι τεράστια βαρυφορτωμένα φορτηγά θα καταστρέψουν το οδικό δίκτυο της περιοχής. Αντιδρούν γιατί θα ζουν χειρότερα, γιατί η περιουσία τους θα υποβαθμιστεί και γιατί κάθε προοπτική ανάπτυξης ακυρώνεται με την επιβαρυντική δραστηριότητα που εισάγει το λατομείο στην περιοχή τους.
Παρέκβαση: Πριν λίγο καιρό στην περιοχή της Βομβοκούς άρχισε να εγκαθίσταται αιολικό πάρκο από την ΤΕΡΝΑ. Οι κάτοικοι εκφράσανε τη δυσφορία τους, αλλά ΔΕΝ αντέδρασαν. Γιατί κατανοούν ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι απαραίτητες για τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Άρα δεν είναι καθ' έξη αντιδραστικοί. Δεν είναι όμως διατεθειμένοι να επιτρέψουν μια οικολογική καταστροφή μέσα στην πόρτα τους όταν αυτή δεν προσφέρει τίποτα θετικό σε κανέναν, εκτός από τον ανάδοχο.

Αντιδρούν όμως και οι κάτοικοι της Ναυπάκτου. Γιατί το βουνό πάνω από την πόλη τους θα γίνει γκρι νταμάρι από πράσινο βουνό. Γιατί η σκόνη θα φτάνει στα σπίτια τους. Γιατί υποβαθμίζεται το περιαστικό περιβάλλον, γιατί εκδιώκεται η πανίδα, γιατί καταστρέφεται μια περιοχή ήπιας οικιστικής ανάπτυξης, γιατί δεν έχουν να κερδίσουν και πολλά από το λατομείο, ενώ έχουν να χάσουν πολλά.

Μέχρι τώρα, όλοι οι φορείς, όλες οι δημοτικές παρατάξεις της αντιπολίτευσης, όλοι οι κάτοικοι του χωριού αλλά και της Ναυπάκτου, έχουν πάρει ξεκάθαρη θέση: όχι στη λειτουργία του λατομείου.
Μένει να πάρει θέση η Δημοτική Αρχή καθώς και η Νομαρχιακή Αρχή. Ας θυμούνται ότι από τη στάση τους αυτή θα κριθούν. Και οι δύο Αρχές έχουν τη δυνατότητα να γνωμοδοτήσουν αρνητικά στη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων αλλά και στον αποχαρακτηρισμό της λατομικής ζώνης η οποία πρόκειτα να ενεργοποιθεί μετά από 25 περίπου χρόνια από τον ορισμό της. Ας το κάνουν ώστε να είναι σε αντιστοιχία με το κοινό αίσθημα.

5/11/07

Απόρριψης σχεδίου Ανάν συνέχεια...΄Η οριστική διχοτόμηση της Κύπρου

Αντιγράφω: "Οργή Τάσσου για τη βρετανοτουρκική συμφωνία. ΛΕΥΚΩΣΙΑ, Του ΦΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ
Την οργή του για τη βρετανοτουρκική συμφωνία -που βοηθεί στην αναβάθμιση του ψευδοκράτους- εξέφρασε και δημόσια ο πρόεδρος Παπαδόπουλος, λέγοντας ότι η υπογραφή του μνημονίου αυτού δεν επιδέχεται καμία δικαιολογία και κατηγόρησε τη βρετανική κυβέρνηση ότι αδικεί για άλλη μια φορά την Κύπρο και θέτει υπό αμφισβήτηση την αξιοπιστία των βρετανικών εγγυήσεων."

(http://www.enet.gr/online/online_text/c=110,id=28548680)

Είναι απλό: η απόρριψη του σχεδίου Ανάν οδηγεί στην de facto αναγνώριση της Βόρειας Κύπρου. Ας το καταλάβουμε: η παγκόσμια ιστορία έχει τη δική της δυναμική. Στην περίπτωση της Κύπρου η απόρριψη του σχεδίου Ανάν ενίσχυσε την ήδη διαμορφωμένη κατάσταση, τη διχοτόμηση της Κύπρου.

Με το σχέδιο Ανάν θα είχε αρχίσει η αποχώρηση των Τουρκικών στρατευμάτων, περιουσίες θα είχαν επιστραφεί, ομόσπονδες εκλογές θα είχαν ήδη γίνει.

Ένα πρόβλημα που παρουσιαζόταν τότε ήταν ότι με βάση το σχεδιο Ανάν, δεν έφευγαν οι έποικοι. Γιατί, τώρα θα φύγουν; Είναι λογικό να φύγουν άνθρωποι οι οποίοι γεννήθηκαν εκεί; Μόνοι τρόποι για να φύγουν κάποιοι από εκεί που γεννήθηκαν είναι οι ανταλλαγές πληθυσμού, η εθνοκάθαρση ή η γερνοκτονία. Και τα τρία είναι μη υλοποιήσιμα. Οπότε το σχέδιο Ανάν στο θέμα αυτό αποτύπωνε απλά την πραγματικότητα.

Αλλά στη χώρα που τα βιβλία αλλάζουν επειδή το θέλει η εκκλησία, δεν είναι εύκολο πράγμα η ανάλυση της πραγματικότητας. Ο λαϊκισμός είναι εύκολος. Μόνο που οδηγεί σε εθνικές ήττες, όπως αυτή της οριστικοποίησης της διαίρεσης της Κύπρου.

27/10/07

Αποδεικνύεται ότι η απόρριψη του σχεδίου Ανάν μονιμοποιεί το διχασμό της Κύπρου

Aπό τη σημερινή Ελευθεροτυπία:
"Στρατηγική αναβάθμισης του ψευδοκράτους που φθάνει μια ανάσα πριν από την αναγνώριση εφαρμόζουν συντονισμένα κράτη-μέλη της Ε.Ε. Στόχος της προσπάθειας αυτής είναι η δημιουργία συνθηκών πίεσης προς την ελληνοκυπριακή πλευρά να συνεργαστεί για λύση του προβλήματος εντός του 2008."
(http://www.enet.gr/online/online_text/c=110,id=66747016)

Όταν τα έλεγε ο Παπανδρέου το 2004, ήταν ενδοτικός. Ποιος άραγε είχε διαφοροποιηθεί τότε; Ποιος τελικά είχε δίκιο;

Η απόρριψη του σχεδίου Ανάν αποδεικνύεται ότι υπηρέτησε μια χαρά τη στρατηγική των ΗΠΑ και της Τουρκίας. Και καλά ο Καραμανλής... Εκείνο το πατριωτικό ΠΑΣΟΚ τώρα τι σκέφτεται; Ο Βενιζέλος τι λέει;

25/10/07

Τα αποτελέσματα τη απόρριψης του "ενδοτικού" σχδίου Ανάν

Από τη σημερινή Ναυτεμπορική:
"ΤΗΝ ΕΝΤΟΝΗ αντίδραση της Λευκωσίας και της Αθήνας προκάλεσε έγγραφο που υπέγραψαν, στο Λονδίνο, οι πρωθυπουργοί της Βρετανίας και της Τουρκίας Γκόρντον Μπράουν και Ταγίπ Ερντογάν, στο οποίο το κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου αποκαλείται εντός εισαγωγικών «Τουρκική Δημοκρατία Βορείου Κύπρου» και προβλέπει αναβάθμιση των σχέσεων της Βρετανίας με τους Τουρκοκύπριους.Το έγγραφο προνοεί, μεταξύ άλλων, μέτρα για τερματισμό της απομόνωσης των Τουρκοκυπρίων και την ανάπτυξη άμεσων σχέσεων μεταξύ Λονδίνου και Τουρκοκυπρίων σε όλους τους τομείς. Στο πλαίσιο αυτό η Βρετανία θα υποστηρίξει την αντιπροσώπευση των Τουρκοκυπρίων στο Ευρωκοινοβούλιο...".

Θυμάστε τότε που οι "πατριώτες" του ΠΑΣΟΚ υπονοούσανε και ο Καραμανλής με τον Τάσσο λέγανε ότι το σχέδιο Ανάν είναι αντεθνικό και ότι οι φόβοι που εξέφραζε τότε ο "αμερικανόδουλος" (έλεος...) Παπανδρέου για την περίπτωση απόρριψής του σχετικά με την de facto αναγνώριση του κατεχόμενου μέρους της Κύπρου;

Έφτασε η ώρα να φανούν οι συνέπειες της απόρριψης. Οριστικοποιείται η διχοτόμηση της Κύπρου, με τις ευλογίες του Τάσσου, του Καραμανλή και της εσωκομματικής αντιπολίτευσης του ΠΑΣΟΚ.

Με γειά η Ταϊβάν της Ανατολικής Μεσογείου, πατριώτες του ΠΑΣΟΚ και δεξιοί πατριώτες!

23/10/07

Η εσωτερική σύγκρουση ως στοιχείο ταυτότητας του ΠΑΣΟΚ

Λένε διάφοροι ότι η σημερινή εικόνα του ΠΑΣΟΚ είναι τραγική, ότι η ρήξη δεν έχει προηγούμενο, ότι ντρέπονται και άλλα τέτοια όμορφα.

Αυτό που δεν λέει κανείς ότι αυτά γίνονται από χρόνια πολλά στο ΠΑΣΟΚ, ότι έτσι προχωράει το ΠΑΣΟΚ.

 • Θυμάστε το συνέδριο του 1996 που έπεφταν φάπες;
 • Το συνέδριο της Νεολαίας στον ΟΛΠ που οι καρέκλες φεύγανε πετόντας;
 • Το συνέδριο όπου ο Σημίτης ήταν ο μοναδικός υποψήφιος και πήρε 65% με τον Παναγιωτακόπουλο να ουρλιάζει για νοθεία;
 • Τα αντάρτικα ψηφοδέλτια στις Δημοτικές τα ξεχνάμε, από το 1994 και μετά;
 • Τις διαδικασίες της Νεολαίας ΠΑΣΟΚ τις ξεχνάμε, τότε που εμφανιζόταν να έχει 50.000 και πλέον μέλη;
 • Τις σφαλιάρες που πέφτουν κάθε τρεις και λίγο σε Οργανώσεις;

Άρα μην σας εντυπωσιάζει η κατάσταση του ΠΑΣΟΚ, έχει χρόνια έτσι. Η σύγκρουση είναι που το δυναμώνει! Αφήστε τα δήθεν κλαψουρίσματα λοιπόν.

7/9/07

ΑΣΕΠ: Το κούφιο εθνικό μας όραμα


Η γενιά μου έχει μεγαλώσει με ένα όνειρο: να διοριστεί. Το Απόλυτο Αγαθό, η μόνιμη θέση εργασίας στο Ελληνικό Δημόσιο.

Η αξία του διορισμού είναι τόση ώστε απαιτήθηκε ένα αντικειμενικό σύστημα που θα φροντίζει να διορίζονται όλοι με κανόνες, όχι με ρουσφέτι.

Όπως οι Πανελλαδικές: μια μόνιμη θέση εργασίας στο Δημόσιο αξίζει τόσο όσο μια θέση σε ένα δημόσιο πανεπιστήμιο. Απαιτείται το σύστημα πρόσληψης να είναι απόλυτα αδιάβλητο.

Γί' αυτό έγινε μια Ανεξάρτητη Αρχή, ο ΑΣΕΠ.

Ίσως είμαστε η μόνη χώρα στον κόσμο που το νομικό πλαίσιο για τους διορισμούς είναι αυστηρότερο από αυτό που καθορίζει την δόμηση, την οδική ασφάλεια, τις δημόσιες προμήθειες, την προστασία του περιβάλλοντος και τέλος πάντων όλα όσα θεωρούνται σπουδαία και σημαντικά για τη δημόσια διοίκηση.

Αποτέλεσμα είναι να ασχολούμαστε με τον διορισμό από την ώρα που βγάζουμε δόντια. Πάμε Αγγλικά, Γαλλικά, Ιταλικά και Ρώσικα για να πάρουμε μόρια. Κάνουμε μεταπτυχιακά για τα μόρια. Σεμινάρια για τα μόρια. Χρήση ΗΥ για τα μόρια. Από 5 χρονών για τον διορισμό ζούμε και αναπνέουμε.

Αν δεν διοριστείς, είσαι αποτυχημένος μιας και είναι εξαιρετικά δύσκολο να βρεις άλλη δουλειά που θα σου επιτρέπει να ζεις με κάποια αξιοπρέπεια. Αν όμως έρθει ο διορισμός και αρνηθείς το Απόλυτο Αγαθό, είσαι τρελός. Ξέρετε πολλούς γύρω σας να έχουν αρνηθεί το Απόλυτο Αγαθό;

Πόσους από την άλλη ξέρετε που κάνανε τέταρτο παιδί για να διοριστούν;

Με τόσα που τραβάμε από τα μικράτα μας για τον άτιμο το διορισμό, είναι λογικό όταν επιτέλους διοριζόμαστε να αράζουμε. Παίρνουμε το αίμα μας πίσω, τιμωρούμε το αξιοκρατικό σύστημα που μας τσάκισεμέχρι να φτάσουμε στην τελευταία πίστα, μέχρι να πετύχουμε το στόχο και να πάρουμε το έπαθλο.

Στην χώρα του ΑΣΕΠ όμως, ποιος θα κάνει ατομική επιχείριση; Ποιος θα καινοτομήσει; Ποιος θα ερευνήσει; Ποιος θα ανακαλύψει; Ποιος θα ονειρευτεί; Ποιος θα γίνει αστροναύτης, νταλικέρης, πυρηνικός φυσικός, εφοπλιστής, ξενοδόχος, καντινιέρης, μάγειρας; Ποιος θα μπει στον κόπο να δημιουργήσει αντί να διοριστεί; Γιατί να οραματιστεί κάποιος αντί να γίνει συμβασιούχος;

Γιατί όλοι τόσο εύκολα και πρόθυμα γίνονται συμβασιούχοι-όμηροι ενός πελατειακού συστήματος; Γιατί αρνούνται με τόση ευκολία το δικαίωμα στη δημιουργία, στην ταυτότητα;

Ποια συλλογική ανασφάλεια μας έχει κυριεύσει και μας κάνει τόσο ευάλωτους στην θαλπωρή του δημοσίου;

Γιατί αυτή η χώρα φοβάται τόσο πολύ πια τον εαυτό της και προσπαθεί να κρυφτεί σε ένα θλιβερό σκοτεινό άβαφτο δωματιάκι με κούφιους σοβάδες, πάνω σε μια ξεχαρβαλωμένη καρέκλα με τριμμένη επένδυση απομίμησης δέρματος, πάνω σε ένα γραφείο φορμάικας, πίσω από ένα σκουριασμένο φωριαμό με κομμένους μεντεσέδες, ανάμεσα στους αρμούς ενός φτηνιάρικου τριμμένου μωσαϊκού δαπέδου του 1960, πίσω από μια μισοσάπια γκρι λακαρισμένη πόρτα που τρίζει και μπάζει;

Γιατί το κυρίαρχο θέμα στις περασμένες εθνικές εκλογές είναι αν η Πατουλίδου παραιτήθηκε από μια μόνιμη θέση του Ελληνικού Στρατού για να κατεβεί υποψήφια; Τόσο μεγάλη είναι θυσία ενός Ολυμπιονίκη που απλά παραιτείται από Λοχαγός;
Κυριαρχεί η ιδιότητα του διορισμένου επί αυτής του Ολυμπιονίκη, χωρίς να εντυπωσιάζει κανέναν!
Που αλλού είναι έπαθλο Ολυμπιάδας ο διορισμός στο Δημόσιο; Και που αλλού ένας Ολυμπιονίκης το κάνει θέμα αν απολέσει το Απόλυτο Αγαθό;

Σε ποια άλλη χώρα προκαλείται ολόκληρο σκάνδαλο σας αυτό του Ζαχόπουλου, όπου τελικά αποκαλύπτεται μεταξύ άλλων ότι το αντίτιμο του ενδεχόμενου εκβιασμού που ασκήθηκε επί του Γενικού Γραμματέα ήταν ο... διορισμός μιας "τριαπεντάχρονης συμβασιούχου";

Τι μπορεί να μας βγάλει από αυτή κατάσταση; Γιατί το μόνο σίγουρο είναι ότι πρέπει να βγούμε...

27/8/07

Η Ελλάδα καίγεται


Η Ελλάδα καίγεται. Αυτό πια το καταλάβαμε.
Γιατί όμως πονάει τόσο αυτή τη φορά; Γιατί δεν είναι η πρώτη φορά..

Πάντα υπάρχουν πυρκαγιές, από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου κάθε καλοκαίρι, η Ελλάδα καίγεται. Κάθε καλοκαίρι συζητάμε αν το δάσος είναι πιο σημαντικό από τα σπίτια του κόσμου, μιλάμε για οικοπεδοφάγους, για απρόεσκτες γιαγιάδες που φουρνίζουν, ζαλισμένους μαστόρους που ηλεκτροκολούν δίπλα σε ξερόχορτα μέσα στον ήλιο, για βοσκούς που καίνε, μπλα μπλα μλπα μπλα.

Κάθε χρόνο, μαζί με παραλία, λίγη Ολυμπιάδα ή μουντιάλ τέλος πάντων, κάτι καίγεται. Ως εδώ λοιπόν, καλά.

Γιατί ειδικά φέτος τόσος πόνος;


 • Γιατί κάηκε Εθνικός Δρυμός. Αυτό δεν έχει γίνει ξανά! Η Πάρνηθα δεν ήταν ο "πνεύμονας" της Αθήνας. Ας πρόσεχε η Αθήνα τα πνευμόνια της στο κάτω κάτω. Η Πάρνηθα ήταν ένα πίστευτο, άγριο, απόλυτο βουνό που φοβάσαι να το περπατήσεις. Έχω γυρίσει όλα τα βουνά της Ελλάδας (όχι ορειβατόντας, οδηγόντας). Τα μόνα ελάφια που έχω φωτογραφίσει ήταν στην Πάρνηθα. Πάνε αυτά. Η Αθήνα χρησιμοποιούσε ως πνεύμονα αυτό που ήταν μέρος της εθνικής και παγκόσμιας κληρονομιάς: το οικοσύστημα της Πάρνηθας. Δεν μπορούμε πια να φυλάξουμε ένα Δρυμό; Άσε που δεν ήταν εμπρησμός, από τα Δερβενοχώρια ξεκίνησε η ιστορία αυτή.

 • Γιατί κάηκε κόσμος το 2007! Μιλάμε για μια από τις πέντε πιο πολύνεκρες πυρκαγιές όλων των εποχών παγκοσμίως! Και τους μαζεύουν δεξιά αριστερά στους δρόμους, σαν καμμένα ζώα... Αυτό, σε τόσο απίστευτα μεγάλη κλίμακα, δεν έχει γίνει ξανά. άλλο ένας δύο νεκροί, άλλο εξήντα και βάλε!

 • Γιατί ο Υπουργός Πολιτισμού αποκαλεί τον Κρόνιο Λόφο "μερικά δέντρα γύρω από τον αρχαιολογικό χώρο"... Και δεν είναι Υπουργός Κυβέρνησης κατοχής.

 • Γιατί νιώθουμε την ανάγκη να δημιουργήσουμε θεωρίες συνομοσίας για να ξεπεράσουμε τις δικές μας ηλιθιότητες. Όπως παλιά, που φταίγανε οι Τούρκοι, οι Εβραίοι κλπ κλπ. Ασύμμετρο ξύλο που πάει χαμένο..

 • Γιατί η πυροσβεστική συντονίζεται από τους τηλεστάρ. Ευτυχώς που δεν συντονίζονται από τίποτα κινηματογραφικοί αστέρες. Αλλά αυτοί τώρα δεν μπορούν να εμφανιστούν, είναι όλοι υποψήφιοι (αλήθεια, τι διαφορά έχει ο Γκλέτσος από την Έφη Σαρρή άραγε;). Αυτό είχαμε να το δούμε από την ιστορία με τον Σορίν Ματέι...

 • Γιατί σε τρεις μέρες κάηκε το 2% του ΑΕΠ! Ούτε σε πόλεμο, ούτε σε σεισμό.

 • Γιατί ο Κόης δεν μιλάει στον Φούρλα και κανείς δεν τους πλακώνει στις μπάτσες!

Δεν πονάει η φωτιά, η ντροπή είναι που πονάει φέτος.


Πόσες φορές σκεφτήκατε: "δεν ξανάγινε";


Αθροίστε τις στιγμές αυτές και θα νιώσετε την ντροπή που νιώθω και τον πόνο που αυτή γεννά!