14/2/10

Επέκταση αποχέτευσης Νυπάκτου

Διαβάζω στη "Ναυπακτία" ότι το έργο της επέκτασης της αποχέτευσης κόστισε τελικά 3 εκατομμύρια ευρώ παραπάνω από ότι είχε αρχικά προϋπολογιστεί.

30% αύξηση λοιπόν, και από τα 10.000.000€ πήγαμε στα 13.000.000€.

Προσωπικά δεν θεωρώ την αύξηση αυτή ως το πιο σημαντικό ζήτημα στο έργο της επέκτασης της αποχέτευσης. Αν πράγματι γίνανε επιπλέον εργασίες που χρειάζονταν, καλώς έγινε η αύξηση της δαπάνης. Πχ αν αλλάζονταν παλιά αντλιοστάσια που λόγω κατασκευής υπερχείλιζαν διαρκώς, αν αντικαταστάθηκε μέρος του παλιού αποχετευτικού δικτύου επειδή δεν μπορούσε να αντέξει το επιπλέον φορτίο, καλώς έγινε η αύξηση του κόστους.

Αλλού είναι η ένστασή μου.

  • Είναι γνωστό ότι το παλιό αποχετευτικό δίκτυο της πόλης είναι προβληματικό. Τα λύματα διοχετεύονται μαζί με τα όμβρια ύδατα μέσα από το παμπάλαιο σύστημα πήλινων σωλήνων. Έτσι γίνεται προβληματική τη λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού και αντλιοστάσια βουλώνουν και υπερχειλίζουν.

  • Είναι γνωστό ότι στο λιμάνι υπάρχουν τέτοιοι αγωγοί λυμάτων που στέλνουν τα απόβλητα στη θάλασσα.

  • Όλοι ξέρουν ότι υπάρχει πρόβλημα με τις αποχετεύσεις της περιοχής του Γριμπόβου.

  • Επίσης είναι γνωστό ότι ένα τέτοιο έργο δεν μπορεί να χρηματοδοτηθεί από Ευρωπαϊκούς πόρους, αφού η τελευταία ευκαιρία της πόλης μας για τέτοια έργα ήταν το Β ΚΠΣ. Ευκαιρία που χάθηκε με ευθύνη της τότε Δημοτικής Αρχής

Αυτή είναι η "αποχέτευση" που επεκτείνει το επίμαχο έργο. Μια αποχέτευση κατ' όνομα που δεν λογικά μπορεί να δεχτεί τον επιπλέον φόρτο που φέρνει η επέκταση.

Πόσο δύσκολο ήταν να επικαλεστεί ο Δήμος ότι η "επέκταση" του δικτύου αποχέτευσης δεν θα είναι λειτουργική αν δεν αναβαθμιστεί το υφιστάμενο αποχετευτικό σύστημα; Δεν θα μπορούσαν τα παραπάνω σημαντικότατα προβλήματα να λυθούν με παρόμοιες "υπερβάσεις" του αρχικού προϋπολογισμού του έργου; Γιατί δεν αξιοποιήθηκε η ευκαιρία αυτή να λύσουμε το πρόβλημα του παλιού πήλινου και παντορροϊκού δικτύου αποχέτευσης της Ναυπάκτου;

Αν λοιπόν πληρώναμε επιπλέον για να αντιμετωπίσουμε τέτοια ζητήματα υποδομής, θα ήμουν σύμφωνος. Αλλά μάλλον ζητάω πολλά από μια Δημοτική Αρχή που δεν μπορεί να μας πει πόσο κόστισαν οι εκδηλώσεις που διοργάνωσε και πόσα χρωστάει η Αναπτυξιακή...

Δεν υπάρχουν σχόλια: