6/1/15

Ο Αχελώος είναι πάντα επίκαιρος

Ξαφνικά, ο Σαμαράς επαναφέρει την εγκληματική εκτροπή του Αχελώου, παρά τις πολλές ακυρωτικές αποφάσεις της Δικαιοσύνης, 


Μια παρά φύση εκτροπή που είναι καταστρεπτική για την Αιτωλοακαρνανία. Μια εκτροπή που παραβιάζει την αρχή της Βιώσιμης Ανάπτυξης. Αντί να κατευθυνθεί ο κάμπος της Θεσσαλίας σε νέες λιγότερο υδροβόρες καλλιέργειες, επιμένουν στην καταστροφή της Αιτωλοακαρνανίας για να ποτίζονται παρωχημένες καλλιέργειες.

Τι άλλο πρέπει να πει ειπωθεί ώστε να καταλάβουμε ότι ο Νομός μας είναι παρίας γι' αυτούς;

Τι λένε οι υποψήφιοι Βουλευτές της ΝΔ του Νομού μας; Στα πολυτελή τους φυλλάδια πάντως δεν αναφέρουν κάτι. Τι θέση έχουν τα υπόλοιπα κόμματα;

Αν ένα τόσο βασικό για το νομό ζήτημα περνά έτσι στα μουγκά, σκεφτείτε τι γίνεται με άλλες "λεπτομέρειες" όπως οι οδικές υποδομές, έργα απαραίτητα για τον τουρισμό, την τοπική ανάπτυξη και την ποιότητα ζωής...
Δεν υπάρχουν σχόλια: