3/11/09

Αποσύρθηκε η απόσυρση!

Με την απόσυρση του κ. Σουφλιά θα συνέβαιναν τα εξής:
  • Θα ανανεωνόταν ο στόλος των οχημάτων στην Ελλάδα. Πιο ασφαλή αυτοκίνητα, λιγότεροι ρύποι, λιγότερη συντήρηση.

  • Θα ενισχυόταν ο κλάδος των εισαγωγέων καινούργιων αυτοκινήτων.

  • Πολλά συνεργεία από την άλλη θα είχαν πτώση του τζίρου τους, αφού τα αυτοκίνητα που χρειάζονται υπηρεσίες επισκευής θα μειώνονταν δραστικά. Θα είχαμε δηλαδή μετάθεση δαπανών από τις εγχώριες υπηρεσίες συντήρησης προς τις αυτοκινητοβιομηχανίες του εξωτερικού.

  • Ο προϋπολογισμός θα επιβαρυνόταν με 400 εκατομμύρια ευρώ για δύο χρόνια, σύνολο 800 εκ. ευρώ. Τεράστιο ποσό για την κατάσταση της εθνικής μας οικονομίας.

  • Τα αυτοκίνητα θα πλήρωναν τέλη κυκλοφορίας ανάλογα με την ηλικία τους και όχι βάσει των ρύπων που εκπέμπουν. Για παράδειγμα ένα αυτοκίνητο 2000 κυβικών 4 ετών θα επιβαρυνόταν λιγότερο σε σχέση με ένα αυτοκίνητο 1400 κυβικών 10 ετών, παρόλο που το δεύτερο εκπέμπει λιγότερους ρύπους.

  • Συνολικά δεν θα υπήρχε περιβαλλοντικό όφελος, γιατί τα προς απόσυρση οχήματα δεν έχουν αποσβέσει το "κεφάλαιο ρύπανσης" που έχει δημιουργηθεί κατά την παραγωγή τους. Κάθε βιομηχανικό προϊόν ρυπαίνει κατά την παραγωγή του. Όσο περισσότερο μένει αυτό το προϊόν σε χρήση, τόσο μειώνεται η επίπτωση της ρύπανσης που δημιουργήθηκε κατά την παραγωγή του. Όσο περισσότερο κυκλοφορεί ένα αυτοκίνητο, τόσο αποσβένεται αυτή η πρωταρχική ρύπανση. Επίσης όσο περισσότερο μένει στην κυκλοφορία, τόσο αργεί να παράξει πρωταρχική ρύπανση ο διάδοχός του.
Τα παραπάνω σε συνδυασμό με τα άθλια οικονομικά μας, οδήγησαν στη ματαίωση της απόσυρσης. Διαβασμένη η κα. Μπιρμπίλη!

Δεν υπάρχουν σχόλια: