2/9/08

Περί βάσης του δέκα

Ακούω αυτές τις μέρες ένα λογικοφανές επιχείρημα: η βάση του δέκα είναι σωστό μέτρο, αφού δεν έχει νόημα να σπουδάσει ένας μαθητής που δεν μπορεί να πιάσει την βάση. Αν γράψεις κάτω από δέκα τι να σπουδάσεις;

Λογικό ακούγεται, μπορεί και να συμφωνώ με το επιχείρημα.


Έχω όμως μια απορία: η βάση του δέκα θα ισχύσει και για τα κολλέγια που θα δίνουν ισότιμα μετ τα ΑΕΙ και ΤΕΙ πτυχία;

Αν ισχύσει και εκεί όλα καλά. Θα πρόκειται για ένα μέτρο που έχει πράγματι εκπαιδευτικό χαρακτήρα.

Αν όμως στα κολλέγια γράφονται και όσοι έχουν βαθμό κάτω από δέκα, τότε πρόκειται απλά για μέτρο που δημιουργεί πελατεία για τα κολλέγια.

Δεν υπάρχουν σχόλια: